Şifre İçin Maskeli InputBox Kullanımı | C#

Merhaba, C# ile geliştirdiğim bir uygulamada InputBox’a ihtiyacım oldu.
Bunun için Microsoft.VisualBasic referansını projemize eklememiz gerekiyor.

		using Microsoft.VisualBasic;

		string input = Interaction.InputBox("Prompt", "Title", "Default", x_coordinate, y_coordinate);

Ancak ekrandan alacağım değer bir şifre olduğundan bunun maskeli olarak gözükmesi gerekiyordu.
Bununla ilgili bir örnek buldum ve kendi projeme aşağıdaki şekilde uyarladım:

    string input = SifreInputBoxGetir("Lütfen şifrenizi giriniz: ");

    public static string SifreInputBoxGetir(string Prompt)
    {
      Form frmInput = new Form()
      {
        Size = new Size(150, 110),
        FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog,
        MaximizeBox = false,
        MinimizeBox = false,
        Text = Prompt
      };
      Button btn = new Button()
      {
        Text = "OK",
        Location = new Point(40, 40),
        Width = 80        
      };
      btn.Click += inputclose;
      TextBox txtbox = new TextBox()
      {
        Width = 110,
        Location = new Point(10, 10),
        PasswordChar = '*'
      };
      frmInput.Controls.Add(btn);
      frmInput.Controls.Add(txtbox);
      frmInput.ShowDialog();
      return txtbox.Text;
    }

    public static void inputclose(object s, EventArgs e)
    {
      ((Form)(((Control)s).Parent)).Close();
    }

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *