Selenium Kullanarak Sayfa Sonuna Gitme | C#

Merhaba, Selenium kütüphanesini kullanırken açılan sayfanın bazen en sonuna doğru kaydırma çubuğunu kaydırınca ortaya çıkan alanlar oluyor.
Haliyle bu alanlar oluşmadığından almak istediğiniz veriye de ulaşamadığınız zaman olabiliyor.
Bu başıma geldi.
Sayfayı yükledikten sonra çalıştırılacak bir javascript ile bu sorun aşılabiliyormuş.

		private string sayfayiGetir(string s)
    {
      Sabitler.DriverChrome.Navigate().GoToUrl(s);
      IJavaScriptExecutor js = (IJavaScriptExecutor)Sabitler.DriverChrome;
      js.ExecuteScript("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight)");
      return Sabitler.DriverChrome.PageSource;
    }

Ya da aralarda biraz bekleyerek sayfayı kaydırmak istersek de;

		
    private string sayfayiGetir(string s)
    {
      Sabitler.DriverChrome.Navigate().GoToUrl(s);
      int maksimumDonguSayisi = 5;
      for (int m = 0; m < maksimumDonguSayisi; m++)
      {
        Thread.Sleep(111);
        ((IJavaScriptExecutor)Sabitler.DriverChrome).ExecuteScript("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight/" + (maksimumDonguSayisi - m) + ")");
      }
      return Sabitler.DriverChrome.PageSource;
    }

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *