Month: April 2022

Son Satınalma Fiyatı | Troia

Merhaba, CANIAS’ta malzeme ve tedarikçi bazında son satınalma fiyatlarına ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki sorgu kullanılabilir: SELECTt.PURINVTYPE,t.PURINVNUM,t.MATERIAL,t.VENDOR,t.NAME1,t.DOCDATE,t.TANIMLISATINALMAFIYATI,t.TANIMLISATINALMADOVIZCINSI,t.SONSATINALMAFATURAFIYATI,t.SONSATINALMAFATURADOVIZCINSIFROM (SELECTH.PURINVTYPE,H.PURINVNUM,I.MATERIAL,I.PCURRENCY,H.DOCDATE,H.VENDOR,H.NAME1,ISNULL(P.PRICE, 0) AS TANIMLISATINALMAFIYATI,ISNULL(P.CURRENCY, ”) AS TANIMLISATINALMADOVIZCINSI,(I.ITEMTOTAL / I.QUANTITY) […]

“TF30063: You are not authorized to access —.—.—.—\DefaultCollection.” Hatası | Genel

Merhaba, TFS’e bağlanırken bu hatayı alıyorsanız benim işim şu şekilde çözüldü. Visual Studio’yu kapattım. c:\Users\zamkinos\AppData\Local\Microsoft\Team Foundation\8.0\Cache\ dizini altındaki her şeyi sildim. Ne olur ne olmaz […]