Aylık Satış Tutarları Raporu | MsSql

Merhaba, yeni bir yılın başında olmamız sebebiyle bu aralar şu şekilde raporlar istenebilir: Geçen yılın müşteri ve ay bazında satış tutarları.
İhtiyacı olan arkadaşlar için paylaşıyorum.
Tablo isimleri ve alan adları değişebilir. Amacım pivot mantığını kullanan bir örnek eklemek.

SELECT MusteriNo AS CustomerNumber
	 , TITLE AS Title
	 , ISNULL([1], 0) AS January
	 , ISNULL([2], 0) AS February
	 , ISNULL([3], 0) AS March
	 , ISNULL([4], 0) AS April
	 , ISNULL([5], 0) AS May
	 , ISNULL([6], 0) AS June
	 , ISNULL([7], 0) AS July
	 , ISNULL([8], 0) AS August
	 , ISNULL([9], 0) AS September
	 , ISNULL([10], 0) AS October
	 , ISNULL([11], 0) AS November
	 , ISNULL([12], 0) AS December
FROM (
	SELECT r.MusteriNo
		 , c.TITLE
		 , MONTH(r.BelgeTarihi) AS BelgeTarihi
		 , r.ToplamTutar
	FROM SatisRapor r

		INNER JOIN IASCUSTOMER c ON c.CLIENT = '00'
			AND c.COMPANY = '02'
			AND c.CUSTOMER = r.MusteriNo

	WHERE FirmaKodu = '02'
		AND BelgeTarihi BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31'
) source
PIVOT
(
SUM(ToplamTutar)
FOR BelgeTarihi
IN ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12])
) AS pvtMonth

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *