PostMan “an error has occurred” Hatası | C#

Merhaba, C# ile yazdığım birWebApi’yi PostMan’da denediğimde {"message":"an error has occurred"} şeklinde bir hata mesajı geliyordu. Hatayı istemciye göndermediğinden sebebini bulamamıştım. Yerelimde de aynı hatayı alamamıştım bir türlü. Biraz araştırdığımda WebApiConfig.cs içerisine eklenecek bir satır ile hataları detaylı bir şekilde dönmenin mümkün olduğunu buldum.

Yalnız çok dikkatli olmak lazım. Hatalarınızda özel bilgiler yer alıyorsa bunlar da gidecek karşı tarafa. Suistimale açık bir durum, dikkat edin!

  public static void Register(HttpConfiguration config)
  {
    config.MapHttpAttributeRoutes();

    config.Routes.MapHttpRoute(
      name: "DefaultApi",
      routeTemplate: "Api/{controller}/{action}/{id}",
      defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
    );
    config.IncludeErrorDetailPolicy = IncludeErrorDetailPolicy.Always;
  }

https://stackoverflow.com/questions/13020103/webapis-messagean-error-has-occurred-on-iis7-not-in-iis-express

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *