Excel Makro İle Döviz Sembolü Ekleme | Genel

Merhaba, excel makro ile bir hücreyi şekillendirmek mümkün. Bunun için .NumberFormat özelliğini kullanıyoruz.

Parasal bir değer içeren hücreye $ simgesi koymak istediğinizde;

Sayfa1.Range(“A2”).NumberFormat = “#,##0.00 $” dediğinizde arkadaş bunu yerel para birimiyle gösteriyor.

Çünkü $ işaretinin bir anlamı varmış vba tarafında.

Anlamam zaman aldı, başkası da yaşarsa diyerek paylaşıyorum:

Sayfa1.Cells(1, 2).NumberFormat = "#,##0.00 [$$-en-US]" ' Dolar
Sayfa1.Cells(1, 2).NumberFormat = "#,##0.00 [$€-de-DE]" ' Euro

veya
Sayfa1.Range("A2").NumberFormat = "#,##0.00 [$$-en-US]" ' Dolar

Sayfa1.Range("A2").NumberFormat = "#,##0.00 [$€-de-DE]" ' Euro

Setting format to $ #,##0 using VBA showing currency – Microsoft Community

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *