Ubuntu’ya ElasticSearch Kurulumu | Genel

Merhaba, elasticsearch uygulamasını Windows üzerinde çalıştırmıştım, ancak Ubuntu üzerinde çalıştırmak daha doğru diye düşündüm sonra. Bu tip işleri Linux sunucuya havale etmek hem stabilite, hem kaynak tüketimi, hem güvenlik açısından daha uygun gibi görünüyor.

İnternette çok güzel kaynaklar var Ubuntu üzerine kurulumla ilgili. Ben de onlara bakarak kurdum. Sadece orada yazmayan farklı 1-2 problemle karşılaştım. Fakat onları da Google’da aratınca çok rahatlıkla çözümlerini bulabildim. Aşağıdaki sitelerden faydalandım:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-java-with-apt-on-ubuntu-18-04

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-elasticsearch-on-ubuntu-18-04

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/6.4/deb.html

Lazım olan malzemeler:

  • 1 adet Ubuntu Sunucu
  • 1 adet Putty uzak bağlantı uygulaması
  • Biraz heyecan, merak, sabır, azim,..vs

Putty ile sunucumuza bağlanıyoruz.

Önce paket güncelleniyor:

$ sudo apt update

Sonra java versiyonu kontrol ediliyor:

$ java -version

‘java not found’ diyorsa aşağıdaki şekilde yükleniyor:

$ sudo apt install default-jre

Sonra Java JDK’yı da kuruyoruz:

$ sudo apt install default-jdk

Java yüklendikten sonra elastic’i yüklemeye başlıyoruz:

$ curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Bunu yazınca ‘curl not found…’ derse, aşağıdaki komutla curl’yi yüklüyoruz:

$ sudo apt install curl

elastic kaynak listesini sources.list.d dizinine ekliyoruz, APT yeni kaynaklara bakacağın zaman kullanacağı için.

$ echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list

Sonra gene paketleri güncelliyoruz:

$ sudo apt update

Sonra elastic’i yüklüyoruz:

$ sudo apt install elasticsearch

Ben burada bir hata aldım. Sebebi yukarıdaki https yolu ile ilgiliydi. Araştırdığımda https paketini yüklemem gerektiğini öğrendim:

$ wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get install apt-transport-https
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Yüklendikten sonra ayarlamaları var şimdi de. Metin düzenleme (Text Edit) işi için Nano’yu kullanmışlar ben de onu kullandım:

$ sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

cluster.name, network.host, http.port önündeki yorum işareti kaldırdım. Sonra da elastic’i başlatalım:

$ sudo systemctl start elasticsearch

dediğimde bir hata verdi. Hatanın içeriğini görebilmek için aşağıdaki komutu yazmak lazım:

$ journalctl -xe 

Sonrasında yml dosyasında aşağıdaki değeri yorum olmaktan çıkarım ve boş atadım:

discovery.seed_hosts: [].

Her restart’ta otomatik başlaması için de;

$ sudo systemctl enable elasticsearch

İşlem tamamlanınca da test etmek için;

curl -X GET 'http://localhost:9200'

ya da yazdığınız IP değerini yazıp deneyebilirsiniz.

Benim aldığım hataların haricinde hata alırsanız da yüksek ihtimalle çok kısa sürede arama motorlarında cevabını bulacaksınız. Benim aldığım hatalar referans aldığım örneklerde yoktu örneğin…

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *