Gün/Ay İsimleri | Javascript

Merhaba, javascript tarafında kullandığım başkalarının da işine yarayabileceğini düşündüğüm gün ve ay isimlerini dönen iki fonksiyonu paylaşıyorum.

var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'];
getMonthName = function(date) {
  return months[date.getMonth()];
}

var days = ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'];
getDayName = function(date) {
  return days[date.getDay()];
}

var d = new Date();

var tarih = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
console.log('Ay  : ' + getMonthName(tarih));

console.log('Gun : ' + getDayName(tarih));

Aylar sıfırdan, günler Pazar’dan başlıyor.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *