Asp.Net Mvc Excel Export | C#

Merhaba, genelde ekranda görüntülenen bir listeyi excel olarak da indirmek ister kullanıcılar. Bununla ilgili aşağıdaki yöntemi kullanıyorum.

    public FileContentResult FaturaListesiExcel(string musteriNo)
    {
      byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(GetirFaturalarExcel(musteriNo));
      ExcelResponseAyarla(this.Response, "_FaturaListesi.xls");
      return new FileContentResult(buffer, this.Response.ContentType);
    }
		
    public string GetirFaturalarExcel(string musteriNo)
    {
      List<Fatura> lst = GetirMusteriFaturalar(musteriNo);
      return List2Excel((IEnumerable<Fatura>)lst, new List<string>() { "Id" });
    }
		
    public static string List2Excel<T>(IEnumerable<T> liste, List<string> excelHariciKolonlar)
    {
      Dictionary<string, string> dictBaslikKarsiliklar = getirBaslikKarsilik(); // Eger tabloda kullandiginiz isimle ayni isimde olmasini istemiyorsak...
      string sonucHtml = "";
      using (StringWriter sw = new StringWriter())
      {
        using (HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw))
        {
          Table table = new Table();
          TableRow row = new TableRow();
          IList<PropertyInfo> properties = typeof(T).GetProperties().ToList();
          foreach (PropertyInfo prop in properties)
          {
            if (!excelHariciKolonlar.Contains(prop.Name))
            {
              string baslik = "";
              if (dictBaslikKarsiliklar.TryGetValue(prop.Name, out baslik) == false)
              {
                baslik = prop.Name;
              }
              TableHeaderCell hcell = new TableHeaderCell();
              hcell.Text = baslik;
              hcell.BackColor = Color.Yellow;
              row.Cells.Add(hcell);
            }
          }
          table.Rows.Add(row);

          foreach (T item in liste)
          {
            row = new TableRow();
            foreach (PropertyInfo prop in properties)
            {
              if (!excelHariciKolonlar.Contains(prop.Name))
              {
                TableCell cell = new TableCell();
                cell.Text = "<span>&nbsp;</span>" + Convert.ToString(prop.GetValue(item)); // Excel sayilara bazen tarih muamelesi yapiyor. Onun icin onune bir bosluk ekledim...
                row.Cells.Add(cell);
              }
            }
            table.Rows.Add(row);
          }
          table.RenderControl(htw);
          sonucHtml = sw.ToString();
        }
      }
      return sonucHtml;
    }
		
    private static Dictionary<string, string> getirBaslikKarsilik()
    {
      Dictionary<string, string> dictBaslikKarsiliklar = new Dictionary<string, string>();
      dictBaslikKarsiliklar.Add("MusteriNo", "Müşteri No");

      return dictBaslikKarsiliklar;
    }
		
    public static void ExcelResponseAyarla(HttpResponseBase response, string dosyaAdi)
    {
      response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" + StrTarihGetir() + dosyaAdi);
      response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
      response.ContentEncoding = Encoding.UTF8;
      response.BinaryWrite(Encoding.UTF8.GetPreamble()); // Turkce karakter sorunu icin mutlaka olmasi lazim...
      response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
    }
		
	public static string StrTarihGetir()
    {
      return DateTime.Now.Year.ToString("0000") + DateTime.Now.Month.ToString("00") + DateTime.Now.Day.ToString("00") + "_" + DateTime.Now.Hour.ToString("00") + DateTime.Now.Minute.ToString("00") + DateTime.Now.Second.ToString("00");
    }

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *