Trigger Aktif/Pasif Yönetimi | MsSql

Merhaba, zaman zaman toplu güncelleme ihtiyaçları olduğunda, bunların trigger kaynaklı gereksiz yere bir veri üretmesini istemeyiz.

Bu sorun, işlem öncesi tablodaki trigger pasif hale getirilip, sonrasında tekrar aktif hale getirilerek çözülebilir.

DISABLE TRIGGER dbo.[Customer_AddressUpdate] ON TestVeritabani.dbo.Customer
GO

-- Gerekli güncellemeler, eklemeler çalıştırılıyor...

ENABLE TRIGGER dbo.[Customer_AddressUpdate]  ON TestVeritabani.dbo.Customer
GO

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *