Ssms Collation Ayarı | MsSql

Merhaba, Sql Server Management Studio’da tablolarla uğraşırken alan bazında karakter kodlamayı kullanmaya ihtiyaç olabiliyor. Bu özelliği ayarlardan açabiliyoruz.

Yalnız farklı karakter kodlamasına sahip nvarchar alanlara değer atarken önüne “N” eklemeyi unutmamak lazım.

UPDATE Customer Set Name = N'Русский';

gibi.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *