Sql Server 2016 Mail Gönderim Hatası | MsSql

Merhaba, uzunca bir süredir sorunsuz çalışan Sql Server mail gönderimi birden çalışmamaya başladı.

Mail loglarına baktım anlamlı bir şeyler yazmıyordu:

The mail could not be sent to the recipients because of the mail server failure. 
(Sending Mail using Account 3 (2024-03-06T13:29:15). 
Exception Message: Cannot send mails to mail server. (Failure sending mail.).  )

Şu hatadan pek bir şey anlaşılmadığından GOOGLE ve bilumum alternatif seçeneklerden aramalara başladım.

İlk ipucu olarak TLS 1.2’yi aktifleştirmek gerektiğine dair ipuçları yakaladım.

https://blog.sunucupark.com/genel/9-blog/103-windows-server-tls-aktiflestirme-ayarlari.html

Aşağıdaki kodları powershell ‘e kopyala yapıştır yaparak ‘enter’a bastığınızda ;

TLS 1.2 klasörünün oluştuğunu ve gerekli konfigürasyonlarının yapıldığını göreceksiniz.

md “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2”
md “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server”
md “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client”
# Enable TLS 1.2 for client and server SCHANNEL communications
new-itemproperty -path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server” -name “Enabled” -value 1 -PropertyType “DWord”
new-itemproperty -path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server” -name “DisabledByDefault” -value 0 -PropertyType “DWord”
new-itemproperty -path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client” -name “Enabled” -value 1 -PropertyType “DWord”
new-itemproperty -path “HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client” -name “DisabledByDefault” -value 0 -PropertyType “DWord”

Onu etkinleştirip, sunucuyu yeniden başlattım ama maalesef olmadı.

Sonra, Sql Server 2016’nın mail gönderimi için .net framework 3.5 istediğini yazan bazı makaleler gördüm.

Sunucuda .net 3.5’i de Windows bileşenlerinden aktif hale getirdim. Yeniden başlattım yine olmadı.

En son bir forumdaki cevapta kayıt defterine şu iki anahtarı eklemek gerektiğini yazmıştı.

Onu yaptım ve yeniden başlattım çalıştı.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=dword:00000001

https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/184492/sql-server-2016-database-mail-cannot-send-email-sm

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *