Javascript > WebApi Cross-Origin Ayarı| C#

Merhaba, API’leri şimdiye kadar hiç Ajax ile tetiklememiştim.
Öyle bir ihtiyaç oldu ve hata aldım.
Hatanın da detayı yok maalesef.
status 0 dönüyor.

<script>
  function myFunction() {
    var postData = {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    };
    $.ajax({
      url: "https://www.zamkinos.net/Api/Test",
      contentType: "application/json; charset=utf-8",
      dataType: "json",
      type: 'POST',
      data: JSON.stringify(postData), error: function (jqXHR, exception) {
        var msg = '';
        if (jqXHR.status === 0) {
          msg = 'Not connect.\n Verify Network.';
        } else if (jqXHR.status == 404) {
          msg = 'Requested page not found. [404]';
        } else if (jqXHR.status == 500) {
          msg = 'Internal Server Error [500].';
        } else if (exception === 'parsererror') {
          msg = 'Requested JSON parse failed.';
        } else if (exception === 'timeout') {
          msg = 'Time out error.';
        } else if (exception === 'abort') {
          msg = 'Ajax request aborted.';
        } else {
          msg = 'Uncaught Error.\n' + jqXHR.responseText;
        }
        console.log(msg);
      },
      success: function (data) {
        console.log(data);
      }
    });
  }
</script>
<input type="button" onclick="myFunction()" value="Click">

Biraz araştırdıktan sonra çözümü buldum:
Package Manage Console’dan aşağıdaki paketi yüklüyoruz:

> Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.Cors

Sonra WebApiConfig.cs’ye şu satırı ekliyoruz:

config.EnableCors();

Sonra da ilgili Controller’ın tepesine de şunu ekliyoruz:

[EnableCors(origins: "*", headers: "*", methods: "*")]
public class LoginController : ApiController
{
.....
}

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *