İngilizce Olmayan Karakterleri Silme | MsSql

Merhaba, bugün iki alanı karşılaştırırken İngilizce olmayan karakterlerden kurtulmam gerekti.

Belki başka bir yöntemi vardır ama bulamadım.

Aşağıdaki gibi bir yöntemle hallettim:

-- SELECT dbo.SadeceIngilizceKarakterBirak(N'EBERSPÄCHER')
CREATE FUNCTION SadeceIngilizceKarakterBirak (@InpStr VARCHAR(1000))
	RETURNS VARCHAR(1000)
AS
BEGIN
    DECLARE @GecerliKarakterler AS VARCHAR(50) = '%[^ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]%';
	WHILE PATINDEX(@GecerliKarakterler, @InpStr) > 0
		SET @InpStr = STUFF(@InpStr, PATINDEX(@GecerliKarakterler, @InpStr), 1, '');

	RETURN @InpStr;
END

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *