Ağdaki Bir Dizinde Taşıma İşlemi | C#

Merhaba, dosya sunucusunda bir dizindeki klasörleri başka bir dizine belirli kurallar çerçevesinde taşımak icap ediyordu.
Bunun için UNCAccessWithCredentials.cs isimli bir CLASS yazmış bir hayırsever arkadaş. (https://github.com/MicrosoftEdge/enterprise-mode-site-list-portal/blob/master/EMIEWebPortal.Common/Common/UNCAccessWithCredentials.cs)
Onu şu şekilde kullanarak işimi çözdüm:

using (UNCAccessWithCredentials unc = new UNCAccessWithCredentials())
{
	string anaDizin = @"\\192.168.111.222\UrunData"; // En sonuna ters slash koymamak adina bunu tanimladim. 87 hatasi icin.
	string sourceDirectory = @"\\192.168.111.222\UrunData\KaynakDizin\";
	string targetDirectory = @"\\192.168.111.222\UrunData\HedefDizin\";
	if (unc.NetUseWithCredentials(anaDizin, "Kullanıcı Adı", "DOMAIN ADI", "Şifre"))
	{
		DirectoryInfo sourceDircetory = new DirectoryInfo(sourceDirectory);
		DirectoryInfo targetDircetory = new DirectoryInfo(targetDirectory);
		UrunVeIdDiziniEslestirVeTasi(sourceDircetory, targetDircetory);
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("Failed to connect to LastError = " + unc.LastError.ToString(), "Failed to connect");
	}
}

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *