Maksimum URL Uzunluğunu Artırma | C#

Merhaba, belki çok lazım olmayabilir ama bana lazım oldu ne yazık ki.

JqxGrid’de parametreleri POST ile bir türlü kabul etmedi, ben de mecburen GET ile göndermek zorunda kaldım.

Bir senaryoda da çok uzun bir parametre bloğu göndermek icap edince patladım. HTTP Error 404.15 hatası aldım.

Sonrasında da bunu artırabileceğimi öğrendim.

Uygulamanın Web.Config dosyasında;

 <system.web>
  <httpRuntime targetFramework="4.6.1" maxRequestLength="2147483647" executionTimeout="1440" maxQueryStringLength="32768" maxUrlLength="32768" />
  /*.....*/
 </system.web>

ve

<system.webServer>
  <security>
   <requestFiltering>
    <requestLimits maxQueryString="32768" maxUrl="32768" />
   </requestFiltering>
  </security>
  /*.....*/
 </system.webServer>

satırlarını eklediğimizde problem ortadan kalkıyor.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *