Özel Bir URL Protokolünü Kayıt Defterine Eklemek | C#

Merhaba, tarayıcıdan yazılan kendi isim ürettiğiniz bir protokolü herhangi bir programla ilişkilendirmek için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz:
Protokolümüzün adı “imzala” olsun.
Tarayıcıdan http:// şeklinde değil de; imzala://?dosya=http://www.yahoo.com/ornek.pdf” şeklinde bir istek geldiğinde bizim uygulama çalışsın istiyoruz.

  readonly static string protokolAdi = "imzala";
  static void Main(string[] args)
  {
    urlProtokolKaydet(@"c:\EImza\KonsolEImza.exe");
  }

  private static void urlProtokolKaydet(string uygulamaYolu)
  {
    try
    {
      RegistryKey regKeyImzala = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software", true).OpenSubKey("Classes", true);
      if (regKeyImzala.OpenSubKey(protokolAdi) == null)
      {
        RegistryKey key = regKeyImzala.CreateSubKey(protokolAdi);
        key.SetValue("URL Protocol", protokolAdi);
        key.CreateSubKey(@"shell\open\command").SetValue("", "\"" + uygulamaYolu + "\"");
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Exception: " + ex.Message);
    }
  }

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *