Ayın Son Cumartesi Günü | MsSql

Merhaba, her ayın son Cumartesi günü çalışmasını istediğim bir SQL scripti var.

Bunu T-Sql ile nasıl bulabilirim, biraz aradım ama bir sonuç elde edemedim.

En ideal yöntem midir emin değilim ama şu şekilde çözdüm ben işimi:

DECLARE @GununTarihi DATE = GETDATE();
DECLARE @BaslangicTarihi DATE = DATEADD(DD,-(DAY(GETDATE() -1)), GETDATE());
DECLARE @BitisTarihi DATE = DATEADD(DD,-(DAY(GETDATE())), DATEADD(MM, 1, GETDATE()));
DECLARE @HedefTarih DATE = '1975-01-01';
WHILE (@HedefTarih < @BaslangicTarihi) BEGIN
IF ((SELECT DATENAME(weekday, @BitisTarihi)) = 'Saturday') BEGIN
SET @HedefTarih = @BitisTarihi;
END;
SET @BitisTarihi = DATEADD(DAY, -1, @BitisTarihi);
END;
IF (@GununTarihi = @HedefTarih) BEGIN
EXEC SP_QQQ;
EXEC SP_ZZZ;
END;

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *