Tüm Satırlarda Aynı Değer Kontrolü | MsSql

Merhaba, bir tabloda firma bazında malzemeleri tutuyordum. Bunu ERP’den besliyorum. Ancak hata olması durumunu da günlük olarak kontrol etmemde fayda var diye düşündüm. bugün şöyle bir kontrole ihtiyacım oldu: Firma bazında tüm malzemelerin adetleri birbiri ile aynı olmaması durumunda bana uyarı mesajı atsın sistem.

DECLARE @cesitAdedi INT = ISNULL((SELECT COUNT(DISTINCT t.Toplam) FROM (SELECT FirmaKodu, COUNT() AS Toplam FROM MalzemeErpFiyat GROUP BY FirmaKodu) t), 0); IF (@cesitAdedi > 1) BEGIN PRINT N'Firma bazında adetler eşit değil!! SQL : [ SELECT FirmaKodu, COUNT() AS Toplam FROM MalzemeErpFiyat GROUP BY FirmaKodu ] ';
-- Burada eposta gönderiyorum kendime.
END;

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *