fullcalendar.js’de HTML İçerik Gösterme | Javascript

Merhaba, bir CRM uygulamasında ana sayfada fullcalendar.js kullanıyoruz. Uzun satırlarda çirkin gözüktüğü için HTML içerik basma ihtiyacım oldu. Şu şekilde oluyormuş:

  $('#takvim').fullCalendar({
    themeSystem: 'bootstrap4',
    lang: 'tr',
    header: {
      left: 'prev,next today',
      center: 'title',
      right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
    },
    editable: true,
    events: '/Home/GetTakvimEtkinlik/',
    eventClick: function (event) {
      alert('Item ID: ' + event.id + "\nItem Title: " + event.title);
    },
    eventRender: function (event, element, view) {
      var title = element.find('.fc-title');
      title.html(title.text());
    }
  });

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *