Kirli KarakterLeri Temizleme | Troia

Merhaba, string ifadedeki boşlukları temizleyen bir metot yazmıştım. TRIM metodunun temizlemediği kirli karakterler olabiliyor.
Benzer bir ihtiyacı olan olursa diyerek paylaşıyorum.

PARAMETERS:
STRING INPSTR;
LOCAL:
STRING OUTSTR,
STRING KIRLIKARAKTER;
KIRLIKARAKTER = TOCHAR(160);
OUTSTR = REPLACE(INPSTR, KIRLIKARAKTER, ' ');
OUTSTR = TRIM(OUTSTR);
RETURN OUTSTR;

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *