Excel Makro İle Resim Ekleme | Genel

Merhaba, geçenlerde elimize bir excel geçti.

İçerisinde malzeme numaraları vardı ve resimlerine ihtiyacımız oldu.

Resimlerin hepsi de belirli bir web adresinde ürün numaraları şeklinde tutuluyordu.

Yani formülize edilebilecek şekilde.

Ben de biraz araştırarak şöyle bir makroyla işimi çözdüm.

Bir kolona resmin URL’sini, diğer kolona da resmin kendisini koyuyorum.

Resmin ilgili adreste var olup olmadığını da kontrol ediyorum.Sub InsertImage()

Dim lastRow As Integer
Dim i As Integer
Dim itemNo As String
Dim resimAdres As String
Dim url_column As Range
Dim image_column As Range

Set url_column = ActiveSheet.UsedRange.Columns("K")
Set image_column = ActiveSheet.UsedRange.Columns("N")

lastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
For i = 2 To lastRow
  itemNo = Trim(CStr(ActiveSheet.Range("B" & i)))
  resimAdres = "https://www.firmaismi.com/urunresimleri/" & itemNo & ".jpg"
  If (URLExists(resimAdres)) Then
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
      Anchor:=url_column.Cells(i), _
        Address:=resimAdres, _
          SubAddress:="", _
            ScreenTip:="Critical", _
              TextToDisplay:="View Image"

    With image_column.Worksheet.Pictures.Insert(resimAdres)
     .Left = image_column.Cells(i).Left
     .Top = image_column.Cells(i).Top
     .ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
     .ShapeRange.Width = 400
     .ShapeRange.Height = 110
     image_column.Cells(i).EntireRow.RowHeight = .Height
    End With
  End If
  DoEvents
Next
MsgBox "Finito!"


End Sub

Function URLExists(url As String) As Boolean
  Dim Request As Object
  Dim ff As Integer
  Dim rc As Variant

  On Error GoTo EndNow
  Set Request = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")

  With Request
   .Open "GET", url, False
   .Send
   rc = .StatusText
  End With
  Set Request = Nothing
  If rc = "OK" Then URLExists = True

  Exit Function
EndNow:
End Function

Resmi ana kaynağından getirerek excelde göstermek de mümkün ama benim ihtiyacım o değildi.

Belki başkasına yarar diyerek onu da buraya koyuyorum.

Sub AddPicture()

Dim lastRow As Integer
Dim i As Integer
Dim itemNo As String
Dim resimAdres As String
Dim url_column As Range
Dim image_column As Range

Set url_column = ActiveSheet.UsedRange.Columns("N")
Set image_column = ActiveSheet.UsedRange.Columns("J")

lastRow = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
For i = 3 To lastRow
  itemNo = Trim(CStr(ActiveSheet.Range("D" & i)))
  resimAdres = "https://www.firmaismi.com/urunresimleri/" & itemNo & ".jpg"
  If (URLExists(resimAdres)) Then
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add _
      Anchor:=url_column.Cells(i), _
        Address:=resimAdres, _
          SubAddress:="", _
            ScreenTip:="Critical", _
              TextToDisplay:="View Image"

      Set pic = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(resimAdres, _
      linktofile:=msoFalse, savewithdocument:=msoCTrue, Left:=0, Top:=0, Width:=-1, Height:=-1)
      With pic
        .LockAspectRatio = msoTrue
        .Left = image_column.Cells(i).Left
        .Top = image_column.Cells(i).Top
        .Width = 400
        .Height = 110
        image_column.Cells(i).EntireRow.RowHeight = .Height
      End With
  End If
  DoEvents
Next
MsgBox "Finito!"

End Sub

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *