Sql Server’da Kısıtlı Kullanıcı Oluşturma | MsSql

Merhaba, Sql’de sadece bazı VIEW’lara yetkili olacak bir kullanıcı ihtiyacımız oldu.

Bununla ilgili aşağıdaki yolu izledik:

  1. Security kısmından yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. Örneğin adı “azyetkili” olsun.
  2. Sonra da aşağıdaki scripti çalıştırarak bu kullanıcıya yetki veriyoruz.

USE VeritabaniAdi;
GO
CREATE USER azyetkili FROM LOGIN azyetkili;
GO
GRANT SELECT ON dbo.[View_111] TO azyetkili;
GRANT SELECT ON dbo.[View_222] TO azyetkili;

Oluşturduktan sonra kendiniz de giriş yapıp test edebilirsiniz.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *