Ubuntu Günlük Yeniden Başlatma Görevi | Genel

Merhaba, Ubuntu Linux’u her gece yeniden başlatmak ihtiyacım oldu.

Biraz araştırınca şu şekilde yapıldığını öğrendim.

  • Putty ile bağlandım.
sudo crontab -e

komutu çalıştırdım.

Nano txt editörünü kullanarak en son satıra indim ve şunu ekledim.

0 4   *   *   *    /sbin/shutdown -r +5

Sonra kaydedip çıktım.

Her gece 04:05’te yeniden başlamasını sağlıyor bu. (https://askubuntu.com/a/13733/1124363)

Ertesi gün kontrol etmek için;

who -b

komutunu kullanabilirsiniz.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *