Liste Elemanlarını Farklı Bir Listeyi Baz Alarak Linq İle Güncelleme | C#

Merhaba, iki farklı tipteki nesneler içeren iki listemi olsun.

Bu listelerden birindeki bir alanı diğer listeye göre güncellemek istersek aşağıdaki gibi tek satırda halledebiliyoruz.

class MalzemeFiyat
{
  public int Id { get; set; }
  public string MalzemeKodu { get; set; }
  public string Aciklama { get; set; }
  public decimal Fiyat { get; set; }
}
class MalzemeAciklama
{
  public string MalzemeKodu { get; set; }
  public string Aciklama { get; set; }
}  
static void Main(string[] args)
{
  List<MalzemeFiyat> lstMalzemeFiyat = getirMalzemeFiyat();
  List<MalzemeAciklama> lstMalzemeAciklama = getirMalzemeAciklama();

  lstMalzemeFiyat.ForEach(r => r.Aciklama = lstMalzemeAciklama.Find(rr => rr.MalzemeKodu == r.MalzemeKodu).Aciklama);
}

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.