Uzak Sunucuda SP Çalıştırma | MsSql

Merhaba, SQL Server sunucusuna eklenmiş bir Linked Server üzerindeki bir stored prosedürü çalıştırmak icap ederse, aşağıdaki şekilde yapılabilir.

DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);
SET @RunStoredProcSQL = 'EXEC [VeritabaniAdi].[dbo].[PRC_MUSTERIKONTROL]';
EXEC (@RunStoredProcSQL) AT [LinkedServerAdi];

Eğer parametre gönderme ihtiyacımız varsa da;

DECLARE @RunStoredProcSQL VARCHAR(4000);
SET @RunStoredProcSQL = 'EXEC [VeritabaniAdi].[dbo].[PRC_MUSTERIEKLE] N''' + @MusteriNo + ''', N''' + @MusteriAdi + ''';'
EXEC (@RunStoredProcSQL) AT [LinkedServerAdi];

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *