Dinamik Sql İle Değişkene Değer Atamak | MsSql

Merhaba, dinamik sql yazmam gereken, ancak bir sorgu sonucu dönen kayıt sayısı sıfırdan büyükse başka bir işlem yapmamın icap ettiği bir durum oluşmuştu.

Böyle bir durumda değişkene değer atamak için aşağıdaki yöntemi buldum ve kullandım.

İhtiyacı olan olursa diyerek buradan da paylaşıyorum:

DECLARE @Count INT = 0;
DECLARE @FirmaKodu VARCHAR(2) = '00';
DECLARE @dinamikSql NVARCHAR(4000) = '';
SET @dinamikSql = ' SELECT @Count = COUNT(1) FROM Musteri WITH (NOLOCK) WHERE FirmaKodu = ''' + @FirmaKodu + ' AND Aktif = 1; ';
EXECUTE sp_executeSQL @dinamikSql, N'@Count INT OUTPUT', @Count OUTPUT;
IF (@Count > 0) BEGIN
PRINT 'Donen sonuc sayisi sifirdan buyukse ne yapilacaksa artik…';
END;

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *