Excel Makro İle Regex | Genel

Merhaba, geçtiğimiz günlerde bir kolonunda <> işaretleri içeren bir değer, diğer kolonunda başka bir değer içeren bir excel dosyası elime geçti.
Bunları xml formatında kaydetmem gerekiyordu. Acaba vbscript’te regex var mı diye baktım ve var olduğunu gördüm.
Aşağıda basit bir kullanımını gösterdim.
Umarım birilerinin işine yarar.

Sub regex()

  Set re = New RegExp
  With re
    .Pattern = "<([a-zA-Z0-9]+)>"
    .IgnoreCase = False
    .Global = False
  End With
  For i = 5 To 89
    Set myMatches = re.Execute(Trim(CStr(Sayfa1.Range("A" & i))))
    For Each myMatch In myMatches
     Sayfa1.Range("E" & i) = "<" & myMatch.SubMatches(0) & ">" & Trim(CStr(Sayfa1.Range("B" & i))) & "</" & myMatch.SubMatches(0) & ">"
    Next
    DoEvents
  Next i
  MsgBox "Bitti"

End Sub

Regex çalıştırmak için bir de Tools>References seçeneğinden ‘Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5’ eklemeniz gerekiyor.

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *