Url Adresindeki Son Parçayı Almak | C#

Merhaba, bir url string içeriğinde son parçaya ihtiyaç duyulduğunda aşağıdaki şekilde almak mümkün.

string eFaturaAdres = "zamkinos.net/efatura/8475ythd-983u-2312-7478-93847ryrtu7.xml"
string dosyaAdi = new Uri(olusanBelgeNo).Segments.Last();
// dosyaAdi --> 8475ythd-983u-2312-7478-93847ryrtu7.xml

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *