Sql Script İçeren Büyük Boyutlu Dosyaları Çalıştırma | MsSql

Merhaba, içerisinde bir çok UPDATE, DELETE, INSERT olan çok büyük boyutlu sql scriptlerini SQL Server Management Studio’da çalıştırmak çok mümkün olmayabilir. Bunun için aşağıdaki komut kullanılabilir:

-S Server (Sunucu adresi)
 
-U Username (Kullanıcı adı)
 
-P Password (Şifre)
 
-d Database (Veritabanı adı)
 
-i input (Dosya adı)
 
 
C:\windows\system32>sqlcmd -S 192.168.0.44 -U sa -P sifre -d VeritabaniAdi -i D:\ScriptIcerenDosya.sql
 
 
 
 

Selamlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *