Blogs

Ağdaki Bir Dizinde Taşıma İşlemi | C#

Merhaba, dosya sunucusunda bir dizindeki klasörleri başka bir dizine belirli kurallar çerçevesinde taşımak icap ediyordu.Bunun için UNCAccessWithCredentials.cs isimli bir CLASS yazmış bir hayırsever arkadaş. (https://github.com/MicrosoftEdge/enterprise-mode-site-list-portal/blob/master/EMIEWebPortal.Common/Common/UNCAccessWithCredentials.cs)Onu […]