Selamlar...
Java'da dosya yükleme işlemini aşağıdaki şekilde yapabiliriz.
// Önce kullanacağımız değişkenleri tanımlamakla başlıyoruz.
// Tek bir sayfada yapacağız işlemi
     
String tt = "" ;
String dosyaAdi = "" ;
String contentType = request.getContentType() ;
String dosyaYolu = "" ;
String yuklenecekDizin = "" ;
 
// Eğer sayfanın altındaki form postalandıysa contentType null değildir ve içinde "multipart/form-data" geçiyordur.
// Bu durumda if'in içine giriyoruz ve gelen dosyayı belirttiğimiz dizine yüklüyoruz.
// Ben yüklenecek dizini değişkenden aldım ve değerine de "C:" dedim.
// Bunu siz sayfadan da alabilirsiniz.
// Formun içinden bize gelen elemanlara bakıyoruz ve sadece dosya türünde olanı alıyoruz. 
// Başka tipte elemanlar da gelebilir. Onları almamalıyız.
 
// Eğer sayfanın ilk yüklenişi ise de o zaman else kısmına giriyoruz ve formumuzu oluşturuyoruz.
// Formumuzda neler var? Bir adet "File" elemanı, bir adet "Reset" butonu, bir adet de "Submit" butonu.
// Ben boş mu diye kontrol etmedim ama siz formu postalamadan evvel dosya seçilmemişse formu postalamayabilirsiniz.
// 
if ((contentType != null) && (contentType.indexOf("multipart/form-data") >= 0)) 
{        
    DiskFileItemFactory diskFile = new DiskFileItemFactory() ;
    ServletFileUpload fu = new ServletFileUpload(diskFile) ;
    fu.setSizeMax(301401501);    //bayt    
    java.util.List<DiskFileItem> fileItems = new ArrayList<DiskFileItem>() ; 
    fileItems = fu.parseRequest(request);
    Iterator<DiskFileItem> itr = fileItems.iterator();    
    FileItem fi = null ;
    File olusacakDosya = null ;
    yuklenecekDizin = "C:" ;
    while(itr.hasNext()) 
    {
          fi = (FileItem)itr.next();    
          if(!fi.isFormField()) //isFormField() degilse File turunde bi elemandir gelen.
          {
              dosyaAdi = fi.getName();
              if (dosyaAdi != null) 
              {
                  dosyaAdi = FilenameUtils.getName(dosyaAdi);
              }
              else
              {
                  dosyaAdi = "" ;                      
              }
                dosyaYolu = yuklenecekDizin "/" dosyaAdi ;
            if (!dosyaAdi.equals(""))
            {
                olusacakDosya = new File(dosyaYolu) ;
                   fi.write(olusacakDosya) ;
            }
            else
            {        
                out.println("<span class=\"renkliKelime\">Dosya adı boş. Yükleme başarısız!</span><br />") ;
                return ; 
            }
          }//if(!fi.isFormField())           
    }//while(itr.hasNext())
    out.println("<span class=\"renkliKelime\">Dosya başarı ile karşıya yüklendi : <span style=\"color:#ff0000; font-weight:bold; \">" dosyaYolu "</span></span><br />") ;        
}        
else
{
     tt = "<form method=\"post\" ACTION=\"DosyaYukle.jsp\" id=\"frmUpload\" name=\"frmUpload\" ENCTYPE=\"multipart/form-data\">" ;
     tt = "<table id=\"tblUpload\" name=\"tblUpload\"><tr><td colspan=\"2\">" ;
     tt = "<input type=\"file\" name=\"dosyaUpload\" id=\"dosyaUpload\"></td></tr>" ;
     tt = "<tr><td><input type=\"submit\" name=\"btnGonder\" id=\"btnGonder\" value=\"GÖNDER\"></td>" ;
     tt = "<td><input type=\"reset\" name=\"btnTemizle\" id=\"btnTemizle\" value=\"TEMİZLE\">" ;
     tt = "</td></tr></table>" ;
    tt = "</form>" ; 
    out.println(tt) ;
}
DosyaYukle.jsp:
ya da
İhtiyaç olacak JAR dosyaları
ya da
 
Saygılar...
# Kategoriler : Java Yazılım
# Etiketler : Etiket Yok
# Yorumlar : 0 Yorum Yorum Yaz

Yorumlar

Yorum Eklenmemiş...

Yorum Yaz

Adınız: *
E-Mail Adresiniz: *
Web Sitesi:
Yorum: *
Güvenlik Kodu: *