Selamlar...
Java'da basit bir uygulama ile Excel dosyasındaki kayıtları Xml dosyasına aşağıdaki şekilde aktarabiliriz.
Kodları zip olarak indirmek isterseniz aşağıdaki adreslerden indirebilirsiniz:
http://www.divshare.com/download/8968631-92e (Java)
C#'ta nasıl yapıldığını burada anlatmıştık.
Java için de şu şekilde:
package com.zamkinos.genel;
 
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Locale;
 
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.DocumentHelper;
import org.dom4j.Element;
import org.dom4j.Node;
 
import jxl.Cell;
import jxl.Sheet;
import jxl.Workbook;
import jxl.WorkbookSettings;
import jxl.read.biff.BiffException;
 
public class ExcelIslemleri
{
    public int intExcelKolon_1 = 0 ;
    public int intExcelKolon_2 = 0 ;
    public String strXmlOzellikAdi_1 = "" ;
    public String strXmlOzellikAdi_2 = "" ;
    public int intBaslangicSatir = 0 ;
    public int intBitisSatir = 0 ;
    public int intCalismaSayfasiNo = 1 ;
    
    public boolean excel2Xml(String pExcelYolu)
    {
        boolean iseBasarili = false ;
        FileInputStream fs = null ;
        WorkbookSettings wbS = null ;
        Workbook wb = null ;
        Sheet cs = null ;
        Cell satirHucreler[] = null;
        int i = 0 ;
        String strTR = "" ;
        String strENG = "" ;
        int intSayac = 1 ;
        Document xmlDokuman = null ;
        Node nodKelime = null ;
        Node nodKategori = null ;
        String strKategoriAdi = "" ;
        try
        {
            fs = new FileInputStream(new File(pExcelYolu)) ;
            wbS = new WorkbookSettings() ;
            wbS.setLocale(new Locale("tr", "TR")) ;
            wb = Workbook.getWorkbook(fs, wbS) ;
            cs = wb.getSheet(intCalismaSayfasiNo);
            xmlDokuman = DocumentHelper.parseText("<kok>") ;
            if (cs != null)
            {
                strKategoriAdi = GenelIslemler.TR2ENG(cs.getName()) ;
                nodKategori = XmlIslemleri.newCH(xmlDokuman.getRootElement(), strKategoriAdi) ;               
                for (i=intBaslangicSatir; i&lt;=intBitisSatir; i  )
                {
                    satirHucreler = cs.getRow(i) ;
                    if (satirHucreler != null)
                    {
                        strENG = satirHucreler[intExcelKolon_1].getContents() ;
                        strTR = satirHucreler[intExcelKolon_2].getContents() ;
                        nodKelime = XmlIslemleri.newCH(nodKategori, "Kelime") ;
                        XmlIslemleri.setNV((Element)nodKelime, strXmlOzellikAdi_1, strENG) ;
                        XmlIslemleri.setNV((Element)nodKelime, strXmlOzellikAdi_2, strTR) ;
                        XmlIslemleri.setNAV((Element)nodKelime, "ID", String.valueOf(intSayac)) ;
                        intSayac    ;
                    }
                }
                XmlIslemleri.xmleYaz(xmlDokuman, "J:/"   strKategoriAdi   ".xml") ;
                iseBasarili = true ;
            }
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("ExcelIslemleri.excel2Xml()"   e.getMessage()) ;
        }
        finally
        {
            try
            {
                if (fs != null)
                    fs.close();
            }
            catch (IOException e)
            {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        return iseBasarili ;
    }
    
 
    
    public void dosyayiOku(String pExcelDosyasi)
    {
        init(pExcelDosyasi);
    }
    
    public void init(String filePath)
    {
        FileInputStream fs = null;
        try
        {
            fs = new FileInputStream(new File(filePath));
            contentReading(fs);
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        finally
        {
            try {
                fs.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
    
    public void contentReading(InputStream fileInputStream) {
        WorkbookSettings ws = null;
        Workbook workbook = null;
        Sheet s = null;
        Cell rowData[] = null;
        int rowCount = '0';
        int columnCount = '0';
        int totalSheet = 0;
  
        try {
            ws = new WorkbookSettings();
            ws.setLocale(new Locale("en", "EN"));
            workbook = Workbook.getWorkbook(fileInputStream, ws);
  
            totalSheet = workbook.getNumberOfSheets();
            if(totalSheet &gt; 0) {
                System.out.println("Total Sheet Found:"   totalSheet);
                for(int j=0; j<totalsheet; j  )="" {="" name:="" workbook.getsheet(j).getname());="" }="" getting="" default="" i.e.="" 0="" s="workbook.getSheet(0);" cell="" getheadingfromxlsfile(s);="" sheet,="" will="" return="" you="" that="" are="" occupied="" with="" some="" data="" rows="" s.getrows());="" rowcount="s.getRows();" no="" of="" columns="" in="" sheet="" system.out.println(="" total="" column="" inside="" sheet:=""  ="" s.getcolumns());="" columncount="s.getColumns();" reading="" individual="" row="" content="" for="" (int="" i="0;">&lt; rowCount; i  ) {
                //Get Individual Row
                rowData = s.getRow(i);
                if (rowData[0].getContents().length() != 0) { // the first date column must not null
                    for (int j = 0; j &lt; columnCount; j  ) {
                        switch (j) {
                        case 0:
                            System.out.println("Employee Id:"   rowData[j].getContents());
                        case 1:
                            System.out.println("Employee Name:"   rowData[j].getContents());
                        case 2:
                            System.out.println("Employee Designation:"   rowData[j].getContents());
                        default:
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
            workbook.close();           
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (BiffException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    
    public void getHeadingFromXlsFile(Sheet sheet)
    {
        int columnCount = sheet.getColumns();
        for (int i = 0; i &lt; columnCount; i  )
        {
            System.out.println(sheet.getCell(i, 0).getContents());
        }
    }
 
}
Saygılar...
# Kategoriler : Java Yazılım
# Etiketler : Etiket Yok
# Yorumlar : 0 Yorum Yorum Yaz

Yorumlar

Yorum Eklenmemiş...

Yorum Yaz

Adınız: *
E-Mail Adresiniz: *
Web Sitesi:
Yorum: *
Güvenlik Kodu: *