Selamlar... 
C#'ta basit bir uygulama ile Excel dosyasındaki kayıtları Xml dosyasına aşağıdaki şekilde aktarabiliriz.
Kodları zip olarak indirmek isterseniz aşağıdaki adreslerden indirebilirsiniz:
http://www.divshare.com/download/8968533-745 (C#)
C# kodu şu şekilde:
        private string strDosyaTurleri = "Excel 2000-2003 Dosyaları|*.xls|Excel 2007 Dosyaları|*.xlsx";
        private string dosyaAdi = "";
        public static object tMissing = Type.Missing;
 
        public Excel2Xml()
        {
            InitializeComponent();
        }
 
        private void btnDosyaAc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dosyaAc();
        }
 
        private void dosyaAc()
        {
            dosyaAcmaPenceresi.InitialDirectory = "C:/";
            dosyaAcmaPenceresi.Filter = strDosyaTurleri;
            dosyaAcmaPenceresi.Title = "Bir dosya seçin";
            dosyaAcmaPenceresi.ShowDialog();
            dosyaAdi = dosyaAcmaPenceresi.FileName;
            lblDosyaYolu.Text = dosyaAdi;
        }
 
        private void brnExcel2XML_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string str1 = "";
            object nesneHucreIcerik = null ;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook wb1 = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet ws1 = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Range rng = null;
            int intBaslangic = Int32.Parse(txtBaslangicSatir.Text);
            int intBitis = Int32.Parse(txtBitisSatir.Text);
            int intCalismaSayfasiNo = Int32.Parse(txtCalismaSayfasiNo.Text);
            int intSayac = 1;
            int i = 0;
            string strKategoriAdi = "";
 
            System.Xml.XmlDocument xmlDokuman = new System.Xml.XmlDocument();
            xmlDokuman.LoadXml("<kok>");
            System.Xml.XmlNode nodKok = xmlDokuman.SelectSingleNode("/KOK");
            System.Xml.XmlNode nodKategori = null;
            System.Xml.XmlNode nodKelime = null;
 
            if (System.IO.File.Exists(dosyaAdi) == true) //Eğer dosya varsa girsin.
            {
                if (iseKontrollerTamam())
                {
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Application nesneExcel = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
                    wb1 = nesneExcel.Workbooks.Open(dosyaAdi, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, <br>tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing, tMissing);
                    ws1 = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)wb1.Worksheets.get_Item(intCalismaSayfasiNo);
                    strKategoriAdi = TR2ENG(ws1.Name);
                    nodKategori = XMLIslemleri.newCH(nodKok, strKategoriAdi);
                    for (i = intBaslangic; i &amp;amp;lt;= intBitis; i  )
                    {
                        nodKelime = XMLIslemleri.newCH(nodKategori, "Kelime");
                        XMLIslemleri.setNAV(nodKelime, "ID", intSayac.ToString());
                        rng = ws1.get_Range(txtExcelKolonAdi_1.Text   i, txtExcelKolonAdi_1.Text   i);
                        nesneHucreIcerik = rng.Value2;
                        if (nesneHucreIcerik != null)
                        {
                            str1 = rng.Value2.ToString();
                        }
                        XMLIslemleri.setNV(nodKelime, txtXmlOzellikAdi_1.Text, str1);
                        rng = ws1.get_Range(txtExcelKolonAdi_2.Text   i, txtExcelKolonAdi_2.Text   i);
                        nesneHucreIcerik = rng.Value2;
                        if (nesneHucreIcerik != null)
                        {
                            str1 = rng.Value2.ToString();
                        }
                        XMLIslemleri.setNV(nodKelime, txtXmlOzellikAdi_2.Text, str1);
                        intSayac  ;
                    }
                    if (!strKategoriAdi.Equals(""))
                        xmlDokuman.Save(HataKayit.uygulamaYolu()   "/"   strKategoriAdi   ".xml");
                    wb1.Close(true, tMissing, tMissing);
                    nesneExcel.Quit();
                    nesneyiSonlandir(ws1);
                    nesneyiSonlandir(wb1);
                    nesneyiSonlandir(nesneExcel);
                    MessageBox.Show("Islem tamamdir.");
                }
            }
        }
 
        private bool iseKontrollerTamam()
        {
            if (txtCalismaSayfasiNo.Equals(""))
                return false;
            else if (txtExcelKolonAdi_1.Equals(""))
                return false;
            else if (txtExcelKolonAdi_2.Equals(""))
                return false;
            else if (txtXmlOzellikAdi_1.Equals(""))
                return false;
            else if (txtXmlOzellikAdi_2.Equals(""))
                return false;
            else if (txtBitisSatir.Equals(""))
                return false;
            else if (txtBaslangicSatir.Equals(""))
                return false;
            else return true;
        }//private bool iseKontrollerTamam()
 
        private void nesneyiSonlandir(object pNesne)
        {
            try
            {
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(pNesne);
                pNesne = null;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                pNesne = null;
                HataKayit.hataKontrolXml("Excel2XML.nesneyiSonlandir", ex.Message);
            }
            finally
            {
                GC.Collect();
            }
        }//private void nesneyiSonlandir(object pNesne)
 
        private string TR2ENG(string pStr)
        {
            pStr = pStr.ToUpper();
            pStr = pStr.Replace("Ğ", "G");
            pStr = pStr.Replace("Ü", "U");
            pStr = pStr.Replace("Ş", "S");
            pStr = pStr.Replace("İ", "I");
            pStr = pStr.Replace("Ö", "O");
            pStr = pStr.Replace("Ç", "C");
            pStr = pStr.Replace(" ", "_");
            return pStr;
        }
 
 
 Saygılar...
# Kategoriler : C# Yazılım
# Etiketler : Etiket Yok
# Yorumlar : 0 Yorum Yorum Yaz

Yorumlar

Yorum Eklenmemiş...

Yorum Yaz

Adınız: *
E-Mail Adresiniz: *
Web Sitesi:
Yorum: *
Güvenlik Kodu: *