STRING PARAMETRE İÇEREN WEBAPI METODUNU ÇAĞIRMAK | C#

Merhaba, WebApi projesinde nesnelerle haberleşirken problem olmuyor, ancak eğer parametre string ise metot tetiklenmiyor.

Bunu aşmak için parametreyi aşağıdaki şekilde düzenlemek gerekiyor.

Selamlar.